Nant Gwrtheyrn
telephone 01758 750334 _     telephone [email protected]
A
A
A
Chwilio          
Help / Cymorth

Twitter Logo Trydar

Gyrfaoedd a swyddi i siaradwyr Cymraeg yng Ngogledd Cymru

Hysbysebir swyddi newydd fel y bydd y busnes yn tyfu gan gynnig cyfleoedd mewn amrywiaeth o feysydd: rheolaethol, gweinyddol, dysgu a threfnu gweithgareddau, arlwyo, glanhau a chynnal a chadw.

Bydd cyfleoedd cyfredol yn ymddangos ar y dudalen hon gyda swydd ddisgrifiad a dyddiad cau ar gyfer y cais.

Employment opportunities for 2017


Swyddi Nant Gwrtheyrn 2017Llawn amser / Rhan amser.

Gofalwr NosMae Nant Gwrtheyrn yn chwilio am berson ymroddgar, hyblyg a dibynadwy i ofalu am breswylwyr a safle’r Nant yn ystod y nos. Gwaith amrywiol i gynnwys glanhau, gwarchod safle’r Nant a gwaith bar hwyr.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol oherwydd natur ein busnes.

Os am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Mair Saunders, Rheolwr y Nant ar 01758 750334 neu trwy e-bostio [email protected]
Hysbyseb Swydd


Teitl y swydd:Rheolwr ArlwyoAdran: Caffi Meinir / Arlwyo

Yn atebol i’r:Prif Reolwr

Cyflog: Cystadleuol - Graddfa 5/6 yn ddibynnol ar brofiad a chymhwyster

Oriau: 45 awr yr wythnos o Ddydd Llun i Ddydd Sul yn ôl trefn rota fydd yn cynnwys oriau anghymdeithasol, penwythnosau a Gŵyl y Banc

I ddechrau: Cyn gynted â phosib

Pwrpas y swydd: I fod yn gyfrifol am reoli a rhedeg yr Adran Arlwyo, Nant Gwrtheyrn.

Bydd deiliad y swydd yn arwain, ysgogi a datblygu tîm y gegin wrth ddarparu a chyflwyno bwyd o’r safon uchaf yn gyson ar gyfer y cyhoedd, myfyrwyr, priodasau ac achlysuron arbennig.

Manyleb personol / sgiliau / profiad:

Cymwysterau coginio a diogelwch bwyd yn hanfodol

Profiad o reoli staff

Profiad o reoli / rhedeg busnes arlwyaeth yn fanteisiol

Mae’r gallu i siarad y Gymraeg yn hanfodol oherwydd natur y busnes

Swydd ddisgrifiad lawn ar gael drwy gysylltu â Mair Saunders, Prif Reolwr

Dyddiad cau:02/05/2017

Ceisiadau trwy lythyr a C.V Prif Swyddfa, Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, LL53 6NL


Hysbyseb Swydd

Teitl y swydd:Uwch GogyddAdran: Caffi Meinir / Arlwyo

Yn atebol i’r: Rheolwr Arlwyo / Prif Reolwr

Cyflog: Cystadleuol - Graddfa 4 yn ddibynnol ar brofiad a chymhwyster Oriau: 42 awr yr wythnos o Ddydd Llun i Ddydd Sul yn ôl trefn rota fydd yn cynnwys oriau anghymdeithasol, penwythnosau a Gŵyl y Banc

I ddechrau: Cyn gynted â phosib

Pwrpas y swydd: I gynorthwyo y Rheolwr Arlwyo i redeg yr Adran Arlwyo, Nant Gwrtheyrn.

Bydd deiliad y swydd yn cynorthwyo’r Rheolwr Arlwyo i arwain, ysgogi a datblygu tîm y gegin wrth ddarparu a chyflwyno bwyd o’r safon uchaf yn gyson ar gyfer y cyhoedd, myfyrwyr, priodasau ac achlysuron arbennig.

Manyleb personol / sgiliau / profiad:

Cymwysterau coginio a diogelwch bwyd yn hanfodol

Profiad o reoli/arweinio staff

Mae’r gallu i siarad y Gymraeg yn hanfodol oherwydd natur y busnes

Swydd ddisgrifiad lawn ar gael drwy gysylltu â Mair Saunders, Prif Reolwr

Dyddiad cau:02/05/2017

Ceisiadau trwy lythyr a C.V Prif Swyddfa, Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6NLMae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol oherwydd natur ein busnes.
The ability to speak Welsh is essential because of the nature of our business.


Swyddfa Nant Gwrtheyrn office Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6NL [email protected] // 01758 750 334

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol oherwydd natur ein busnes.

Am ragor o wybodaeth cysyllwch â Mair Saunders: 01758 750334 / [email protected]

Cais drwy lythyr / CV i:

Mair Saunders Prif Reolwr Nant Gwrtheyrn Llithfaen PWLLHELI LL53 6NL


Datblygwyd ganblahdblah
Rhif y Cwmni 03865538, Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, Cymru, LL53 6NL
01758 750 334
Share Mae hyn yn
Mae’r safle yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ar eich cyfrifiadur. Manylion pellach am sut i atal cwcis yn ein Polisi Cwcis
Rwy’n hapus gyda hyn
 

Cookies

What is a Cookie

A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, or browser cookie, is a piece of data stored by a website within a browser, and then subsequently sent back to the same website by the browser. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember things that a browser had done there in the past, which can include having clicked particular buttons, logging in, or having read pages on that site months or years ago.

NOTE : It does not know who you are or look at any of your personal files on your computer.

Why we use them

When we provide services, we want to make them easy, useful and reliable. Where services are delivered on the internet, this sometimes involves placing small amounts of information on your device, for example, your computer or mobile phone. These include small files known as cookies. They cannot be used to identify you personally.

These pieces of information are used to improve services for you through, for example:

  • recognising that you may already have given a username and password so you don’t need to do it for every web page requested
  • measuring how many people are using services, so they can be made easier to use and there’s enough capacity to ensure they are fast
  • analysing anonymised data to help us understand how people interact with our website so we can make them better

You can manage these small files and learn more about them from the article, Internet Browser cookies- what they are and how to manage them

Learn how to remove cookies set on your device

There are two types of cookie you may encounter when using our site :

First party cookies

These are our own cookies, controlled by us and used to provide information about usage of our site.

We use cookies in several places – we’ve listed each of them below with more details about why we use them and how long they will last.

Third party cookies

These are cookies found in other companies’ internet tools which we are using to enhance our site, for example Facebook or Twitter have their own cookies, which are controlled by them.

We do not control the dissemination of these cookies. You should check the third party websites for more information about these.

Log files

Log files allow us to record visitors’ use of the site. The CMS puts together log file information from all our visitors, which we use to make improvements to the layout of the site and to the information in it, based on the way that visitors move around it. Log files do not contain any personal information about you. If you receive the HTML-formatted version of a newsletter, your opening of the newsletter email is notified to us and saved. Your clicks on links in the newsletter are also saved. These and the open statistics are used in aggregate form to give us an indication of the popularity of the content and to help us make decisions about future content and formatting.