Nant Gwrtheyrn
telephone 01758 750334 _     telephone [email protected]
A
A
A
English : Rhys a Meinir
Chwilio          
Help / Cymorth

Twitter Logo Trydar

Straeon gwerin Nant Gwrtheyrn: Rhys a Meinir

Y Nant ddiarffordd ydy lleoliad un o straeon caru mwyaf trist ac enwog Cymru. Cafodd Rhys a Meinir eu magu yn y Nant, ac wedi i gyfeillgarwch eu plentyndod flodeuo yn garwriaeth, fe benderfynon nhw briodi.

Hoff lecyn y cwpwl ifanc oedd o dan hen dderwen, ar lethrau isaf yr Eifl.

Penderfynwyd ar ddyddiad ar gyfer y briodas ac aethpwyd ati i wneud y paratoadau. Y gwahoddwr oedd Ifan y Cilie a aeth o gwmpas y fro yn dweud wrth bawb bod Rhys a Meinir i briodi yn Eglwys Clynnog ar ddydd Sadwrn arbennig. Gwahoddwyd rhai cymdogion i lawr i’r Nant y diwrnod cyn y briodas i roi anrhegion i’r cwpwl ifanc. Rhoddodd pawb bethau defnyddiol: daeth un â darn o ddefnydd ac un arall â blawd burum. Roedd y gwahoddedigion a’r teulu i gyd yn edrych ymlaen at achlysur llawen y briodas drannoeth.

Yn ystod y cyfnod hwn nid oedd ond tair fferm yn y Nant – Tŷ Uchaf, Tŷ Canol a Thŷ Hen. Roedd pobl Nant Gwrtheyrn yn cadw hen draddodiad y ‘Chwilfa Briodas’.


Beth oedd hyn yn ei olygu?

Byddai’r briodferch yn mynd i guddio ar fore’r briodas.

Pan ddaeth y diwrnod mawr, aeth pawb draw i Eglwys Clynnog, ar wahân i Meinir a gychwynnodd am y bryniau.

Gan chwarae eu rhan yn y traddodiad, aeth ffrindiau Rhys i chwilio am Meinir, ond er edrych ym mhob twll a chornel chawson nhw ddim hyd iddi.

Ar ôl deall bod ei briodferch ar goll, aeth Rhys yn ôl i’r Nant a chwilio’n wyllt am guddfan Meinir. Yn llawn gofid, treuliodd Rhys fisoedd yn chwilio am ei gariad, ac yn araf fe aeth o’i gof.

Yna, un noson stormus, ac yntau allan yn crwydro’r gweunydd, aeth Rhys i gysgodi dan ei hoff dderwen. Wrth iddo swatio o dan y goeden, trawyd y boncyff gan fellten a chafodd ei hollti’n ei hanner.

Ac yno, yng nghanol y boncyff gwag, roedd sgerbwd mewn ffrog briodas! Yr oedd hyn yn ormod i Rhys druan. Cafodd drawiad ar y galon a bu farw wrth ymyl ei annwyl briodferch.

Wyddech chi?


Honnir bod ymwelwyr wedi gweld dau ysbryd yn cerdded law yn llaw ar hyd y traeth – dyn gyda barf a gwallt hir a merch gyda thyllau gweigion yn lle llygaid. Credir hefyd na wna unrhyw aderyn lanio ar risgl y boncyff gwag ond y dylluan a’r forfran.

Rhys and Meinir


Datblygwyd ganblahdblah
Rhif y Cwmni 03865538, Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, Cymru, LL53 6NL
01758 750 334
Share Mae hyn yn
Mae’r safle yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ar eich cyfrifiadur. Manylion pellach am sut i atal cwcis yn ein Polisi Cwcis
Rwy’n hapus gyda hyn
 

Cookies

What is a Cookie

A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, or browser cookie, is a piece of data stored by a website within a browser, and then subsequently sent back to the same website by the browser. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember things that a browser had done there in the past, which can include having clicked particular buttons, logging in, or having read pages on that site months or years ago.

NOTE : It does not know who you are or look at any of your personal files on your computer.

Why we use them

When we provide services, we want to make them easy, useful and reliable. Where services are delivered on the internet, this sometimes involves placing small amounts of information on your device, for example, your computer or mobile phone. These include small files known as cookies. They cannot be used to identify you personally.

These pieces of information are used to improve services for you through, for example:

  • recognising that you may already have given a username and password so you don’t need to do it for every web page requested
  • measuring how many people are using services, so they can be made easier to use and there’s enough capacity to ensure they are fast
  • analysing anonymised data to help us understand how people interact with our website so we can make them better

You can manage these small files and learn more about them from the article, Internet Browser cookies- what they are and how to manage them

Learn how to remove cookies set on your device

There are two types of cookie you may encounter when using our site :

First party cookies

These are our own cookies, controlled by us and used to provide information about usage of our site.

We use cookies in several places – we’ve listed each of them below with more details about why we use them and how long they will last.

Third party cookies

These are cookies found in other companies’ internet tools which we are using to enhance our site, for example Facebook or Twitter have their own cookies, which are controlled by them.

We do not control the dissemination of these cookies. You should check the third party websites for more information about these.

Log files

Log files allow us to record visitors’ use of the site. The CMS puts together log file information from all our visitors, which we use to make improvements to the layout of the site and to the information in it, based on the way that visitors move around it. Log files do not contain any personal information about you. If you receive the HTML-formatted version of a newsletter, your opening of the newsletter email is notified to us and saved. Your clicks on links in the newsletter are also saved. These and the open statistics are used in aggregate form to give us an indication of the popularity of the content and to help us make decisions about future content and formatting.