Nant Gwrtheyrn
telephone 01758 750334 _     telephone [email protected]
A
A
A
English : Community Life
Chwilio          
Help / Cymorth

Twitter Logo Trydar

Hanes Nant Gwrtheyrn: Bywyd y Gymuned

Law yn llaw- Crefydd ac Addysg

Fel roedd y Nant yn datblygu, codwyd adeilad pren ar gyfer cynnal cyfarfodydd crefyddol. Yr enw a roddwyd arno oedd ”Y Babell Goed” ac fe’i hadeiladwyd yn agos at lle saif Caffi Meinir heddiw.

Ond, fel roedd nifer y pentrefwyr yn cynyddu, roedd angen adeilad mwy ar gyfer cyfarfodydd crefyddol. Codwyd Capel Seilo yn 1878 ar gost o £300. Roedd digon o le yn Seilo i 130 o bobl fedru eistedd ynddo a chynhelid y gwasanaethau yn Gymraeg ac yn Saesneg.

10 Capel Seilo


Erbyn 1900, roedd gan Gapel Seilo tua deugain o aelodau; roedd dros ddeg ar hugain o blant yn mynychu’r capel ac oddeutu trigain yn mynychu’r Ysgol Sul. Daeth y capel yn ganolog i fywyd y pentref a byddai’r trigolion yn mwynhau cyfarfodydd gweddi, Band of Hope a seiat yn rheolaidd. Mae Capel Seilo yn dal i sefyll heddiw, ond dinistriwyd yr hen Babell Goed mewn storm.


CNV00014


Cafodd ysgol gyntaf y pentref ei chynnal yn un o dai Trem y Mynydd a chawsai ei chyllido’n breifat. Cyflogwyd y gweinidog gan gwmni’r chwarel i gynnal ysgol ddyddiol i’r plant.

Rhwng 1878 a’r Rhyfel Byd Cyntaf oedd oes aur y chwareli. Yn ystod y cyfnod hwn, fel y tyfodd nifer disgyblion yr ysgol, penderfynwyd cynnal yr ysgol mewn rhan o Gapel Seilo.


18 School Class Photo

Ysgol y pentref, c.1935Attendnce register 1Yn 1908 cymerodd Pwyllgor Addysg Sir Gaernarfon ofal o’r ysgol mewn ymdrech i wella safon yr addysg. Pan ymwelodd Arolygwyr ei Fawrhydi â’r ysgol yn 1910, roedden nhw’n anfodlon iawn ynglŷn â chyflwr yr ysgol a lefel yr addysgu. Awgrymwyd hefyd newid enw’r ysgol “o’r enw cymysg Porth y Nant i’r Nant Gwrtheyrn awgrymog”.
AM14c
Tystysgrif presenoldeb Annie Mair Jones, a fu'n bresennol bob diwrnod o'r flwyddyn ysgol, 1937-8.


Datblygwyd ganblahdblah
Rhif y Cwmni 03865538, Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, Cymru, LL53 6NL
01758 750 334
Share Mae hyn yn
Mae’r safle yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ar eich cyfrifiadur. Manylion pellach am sut i atal cwcis yn ein Polisi Cwcis
Rwy’n hapus gyda hyn
 

Cookies

What is a Cookie

A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, or browser cookie, is a piece of data stored by a website within a browser, and then subsequently sent back to the same website by the browser. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember things that a browser had done there in the past, which can include having clicked particular buttons, logging in, or having read pages on that site months or years ago.

NOTE : It does not know who you are or look at any of your personal files on your computer.

Why we use them

When we provide services, we want to make them easy, useful and reliable. Where services are delivered on the internet, this sometimes involves placing small amounts of information on your device, for example, your computer or mobile phone. These include small files known as cookies. They cannot be used to identify you personally.

These pieces of information are used to improve services for you through, for example:

  • recognising that you may already have given a username and password so you don’t need to do it for every web page requested
  • measuring how many people are using services, so they can be made easier to use and there’s enough capacity to ensure they are fast
  • analysing anonymised data to help us understand how people interact with our website so we can make them better

You can manage these small files and learn more about them from the article, Internet Browser cookies- what they are and how to manage them

Learn how to remove cookies set on your device

There are two types of cookie you may encounter when using our site :

First party cookies

These are our own cookies, controlled by us and used to provide information about usage of our site.

We use cookies in several places – we’ve listed each of them below with more details about why we use them and how long they will last.

Third party cookies

These are cookies found in other companies’ internet tools which we are using to enhance our site, for example Facebook or Twitter have their own cookies, which are controlled by them.

We do not control the dissemination of these cookies. You should check the third party websites for more information about these.

Log files

Log files allow us to record visitors’ use of the site. The CMS puts together log file information from all our visitors, which we use to make improvements to the layout of the site and to the information in it, based on the way that visitors move around it. Log files do not contain any personal information about you. If you receive the HTML-formatted version of a newsletter, your opening of the newsletter email is notified to us and saved. Your clicks on links in the newsletter are also saved. These and the open statistics are used in aggregate form to give us an indication of the popularity of the content and to help us make decisions about future content and formatting.