Nant Gwrtheyrn
telephone 01758 750334 _     telephone [email protected]
A
A
A
English : Special Events
Chwilio          
Help / Cymorth

Twitter Logo Trydar

Digwyddiadau Gogledd Cymru: Digwyddiadau Arbennig yn Nant Gwrtheyrn

Mae gan Nant Gwrtheyrn rywbeth i bawb yn ystod 2017:


Ffair Nadolig Nant Gwrtheyrn


18/11/2017 10:00 – 16:00


Ymunwch â ni am ddiwrnod o hwyl yr ŵyl …


Stondinau amrywiol yn gwerthu cynnyrch, bwyd ac anrhegion gan grefftwyr lleol

Cyfle i’r plant gyfarfod â Siôn Corn

Danteithion, tymhorol blasus o Gaffi Meinir

Gwin poeth

Adloniant a gweithgareddau nadoligaidd
31/12/2017 7:30yh

Nos Galan yn y NantYmunwch â ni i ddathlu a chroesawu’r flwyddyn 2018!

Llareggub


Adloniant gan Fand Pres Llareggub a Patrobsa!Oherwydd y traddodiad oesol o fandiau pres pentrefi chwarelyddol Gogledd Cymru, mae Band Pres Llareggub yn codi o ludw y gorffennol ac yn dod â dôs enfawr o bres trwm gyda nhw! Mae eu cerddoriaeth yn eich atgoffa o flas anhygoel bandiau New Orleans, ynghyd â cherddoriaeth bop Hip Hop, Bronx a phop Cymraeg!

Wedi'i ffurfio yn 2015, mae'r band eisoes wedi rhyddhau dwy albwm ac EP 4 trac ac yn gyflym yn gwneud eu marc fel act byw (pres) gorau Cymru. Ar ôl cefnogi'r Super Furry Animals a chwarae mewn gwyliau ledled Prydain, mae Band Pres Llareggub yn mynd o nerth i nerth, gan brofi'n un o’r perfformwyr byw gorau i hanu o Gymru.

Patrobas ydi Wil Chidley, Iestyn Tyne, Carwyn Williams a Gruffydd Davies, ac mae’r pedwar yn frodorion o ardal Pen Llŷn, Gogledd Cymru. Cafodd y band ei ffurfio dros dair blynedd yn ôl, ac yn dilyn rhyddhau eu EP cyntaf; ‘Dwyn y Dail’ yn 2015, mae’r band wedi mynd o nerth i nerth.

Tra’n parhau i berfformio’n gyson drwy gydol 2016, cafodd pawb gyfle i aeddfedu yn ei ffordd ei hun, boed hynny trwy wrando ar fathau gwahanol o gerddoriaeth, gafael mewn offeryn gwahanol neu gael eu hysbrydoli gan ddigwyddiadau o bwys yn ystod y flwyddyn. Wrth i’r haf ddod i'w derfyn, daeth Castell Aber yn rhan o’r set, ac yn dilyn ymweliad a Stiwdio Drwm, Llanllyfni; rhyddhawyd honno fel demo ar-lein. Roedd ei phoblogrwydd yn sbardun i gychwyn gwaith ar y prosiect nesaf.

Roedd treulio amser yn Y Llofft, Fic Llithfaen yn ran hanfodol o’r broses ysgrifennu, wrth i’r band gael lleoliad oedd yn rhoi awyrgylch serendipidaidd a chynhyrchiol dros ben. Canlyniad y cyfnod yma oedd 10 can newydd sbon, fyddai’n cael lle ar yr albwm newydd ‘Lle awn ni nesa?’. Cadwodd y band at yr hyn yr oedden nhw’n ei wybod orau, gan gael Aled Hughes, cynhyrchydd 'Dwyn y Dail' fel cynhyrchydd ar gyfer yr albwm newydd hefyd. Dangosa fariau cyntaf y gan agoriadol, Creithiau, fod newid wedi bod yn ymagwedd y band, ddim ond at yr ysgrifennu a’r recordio, ond yn y dynameg hefyd. Mae'r datblygiadau hyn yn gyffrous iawn i'r band wrth iddynt edrych ymlaen i berfformio’r deunudd newydd ar hyd a lled y wlad yn y dyfodol agos.

Tocyn yn cynnwys swper £60 yr un

Tocyn yn cynnwys swper, gwely a brecwast £115 yr un
Cysylltwch am fwy o wybodaeth - 01758 750 334

Blasu


Datblygwyd ganblahdblah
Rhif y Cwmni 03865538, Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, Cymru, LL53 6NL
01758 750 334
Share Mae hyn yn
Mae’r safle yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ar eich cyfrifiadur. Manylion pellach am sut i atal cwcis yn ein Polisi Cwcis
Rwy’n hapus gyda hyn
 

Cookies

What is a Cookie

A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, or browser cookie, is a piece of data stored by a website within a browser, and then subsequently sent back to the same website by the browser. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember things that a browser had done there in the past, which can include having clicked particular buttons, logging in, or having read pages on that site months or years ago.

NOTE : It does not know who you are or look at any of your personal files on your computer.

Why we use them

When we provide services, we want to make them easy, useful and reliable. Where services are delivered on the internet, this sometimes involves placing small amounts of information on your device, for example, your computer or mobile phone. These include small files known as cookies. They cannot be used to identify you personally.

These pieces of information are used to improve services for you through, for example:

  • recognising that you may already have given a username and password so you don’t need to do it for every web page requested
  • measuring how many people are using services, so they can be made easier to use and there’s enough capacity to ensure they are fast
  • analysing anonymised data to help us understand how people interact with our website so we can make them better

You can manage these small files and learn more about them from the article, Internet Browser cookies- what they are and how to manage them

Learn how to remove cookies set on your device

There are two types of cookie you may encounter when using our site :

First party cookies

These are our own cookies, controlled by us and used to provide information about usage of our site.

We use cookies in several places – we’ve listed each of them below with more details about why we use them and how long they will last.

Third party cookies

These are cookies found in other companies’ internet tools which we are using to enhance our site, for example Facebook or Twitter have their own cookies, which are controlled by them.

We do not control the dissemination of these cookies. You should check the third party websites for more information about these.

Log files

Log files allow us to record visitors’ use of the site. The CMS puts together log file information from all our visitors, which we use to make improvements to the layout of the site and to the information in it, based on the way that visitors move around it. Log files do not contain any personal information about you. If you receive the HTML-formatted version of a newsletter, your opening of the newsletter email is notified to us and saved. Your clicks on links in the newsletter are also saved. These and the open statistics are used in aggregate form to give us an indication of the popularity of the content and to help us make decisions about future content and formatting.