Nant Gwrtheyrn
telephone 01758 750334 _     telephone [email protected]
A
A
A
Chwilio          
Help / Cymorth

Twitter Logo Trydar

Gwaith y dysgwyr

(Heb ei gywiro’n gyfan gwbl / Only slightly corrected)

Cyn-Fynediad / Pre-Entry


P’nawn da
P’nawn da
Pwy dych chi?
Rod dw i. Pwy dych chi?
Neil.
Ble dych chi’n byw, Neil?
Dw i’n byw yn Abertawe, a chi?
Yn Llundain

  • Mae hi’n oer yn Canada (yng Nghanada) yn y gaeaf.
  • Mae hi’n wyntog yn Cymru yn yr hydref.
  • Mae hi’n braf yn awstralia yn yr haf.
  • Mae hi’n bwrw glaw yn Cymru yn yr gwanwyn.
  • Mae hi’n gymylog yn Lloegr yn yr gaeaf.
  • Mae hi’n boeth yn Lloegr yn yr haf.

Mynediad 1 / Entry 1


Rydyn ni’n bwyta yn y gegin
Rydych chi’n yfed yn yr ardd
Maen nhw’n darllen yn y cwpwrdd


Rydw i’n cerdded yn yr ardd heno
Rwyt ti’n yfed yn y stafell heddiw
Mae e’n darllen yn y gwely nawr


Rydyn ni’n mynd at y cwpwrdd yn gyflym
Rydych chi’n glanhau heddiw
Maen nhw’n dod heddiw.


Rydw i ar y gadair nawr.
Rwyt ti yn y gegin yn gynnar
Maen nhw wrth y drws nawr

Mynediad 2


Ble es ti ar wyliau? – Mi es i Almaen
Pryd est ti? – Mi es i mis Ebrill
Sut es ti? – Mi es i ar y trên
Efo pwy est ti? – Mi es i hefo fy ngŵr
Pam esti ti yno? – Mi es i i siarad Almaeneg
Beth wnest ti yno? – Mi wnes i weld Berlin
Wnest ti fwynhau? – Do. Mi ges i lawer o hwyl

Canolradd

Dach chi eisiau rhoi’r gorau i ysmygu

Person 1 – Taswn i’n cael ewyllysio, mi faswn i’n licio rhoi’r gorau i ysmygu. Os fedrwn i rhoi’r gorau i ysmygu, mi faswn i’n teimlo’n well.

Person 2 – Mi ddylet ti drio “patches” oddiwrth y fferyllydd.

Person 1 – Dw i wedi trio “patches” y tro olaf.

Person 2 – Wnaeth o weithio?

Person 1 – Naddo, dw i ddal eisiau i ysmygu.

Person 2 – Mi fedret ti fynd i’r swyngwr.

Person 1 – Mi faswn i’n lico trio’r swyngwr. Wyt ti’n nabod rhywun.

Person 1 – Ydw, fy mrawd i. Pan ro ni’n ysmygu wnaeth o helpu fi i rhoi’r gorau i ysmygu. Dw i ddim wedi ysmygu am blynyddoedd.

Person 1 – Fedret ti ofyn dy frawd ti os wneith o’n helpu fi?

Person 2 – Gallwn. Mi faswn i’n helpu ti achos wrt ti’n fy frind gorau. Ond un gair o rhybudd. Ron i’n pwysau deg stôn pan on i’n ysmygu. Rwan, dwi’n pwysau ugain stôn. Pob blwyddyn, rhaid i mi brynu dillad newydd fwy. Ar hyn o bryd dwi mor dew â mochyn “Gloucester old sport”.

Uwch


Tribannau Morgannwg Dosbarth Uwch


Tra bo’r adar yn canu
A thra bo’r môr yn dawel
A thra bo’r athrawon yn garedig i ni
Mi fyddwn ni’n dod i Nant Gwrtheyrn


Tra bo mynyddoedd yng Nghymru
A thra bo’r glaw yn yr awyr
A thra bo tonnau yn y môr las
Bydd y canu yn fy nghalon i mi


Tra bo treigladau’n anodd
A thra bo ynganu’n gymhleth
A thra bo is-gymalau’n amhosib
Dysgwyr fyddwn ni am byth


Tra bo gwaed yn rhuthro drwy fy ngwthiennau
A thra bo aer yn llenwi fy ysgyfaint
A thra bo gobaith yn fy nghalon
Wna i siarad iaith fy ngwlad


Tra bo’r haul yn disgleirio
A thra bo’r iaith yn fyw
A thra bo’r Nant yn arbennig
Bydd y Gymraeg yn para am byth


Tra bo’r glaw yn disgyn i lawr
A thra bo’r defaid ar y mynydd
A thra bo’r ysbryd yn yr awyr
Mi fydda i’n dychwelyd


Tra bo’r haul yn disgleirio
A thra bo yr iaith yn fyw
A thra bo y Nant yn arbennig
Bydd yr iaith yn para am byth.


Cyffuriau. Dwi’n meddwl bod dylai cyffuriau yn gael ei fanio!(Os doedd) dim cyffuriau o gwmpas felly fydd llawer o broblemau yn cael eu datrys. Fydd llai pobl yn marw fel ‘overdose’ a damwain (fel gyrru car efo cyffuriau). Fydd llai o ladron sy’n dwyn arian a phethau arall i “fund their habit” Ond mae rhai pobl yn dweud, beth am gyffuriau am bobl pwy sy’n didoddef efo clefydau fel MS? Felly dwi’n meddwn dylai eu bod nhw’n cael eu prescribio gan y feddyg. Ar y llaw arall, mae rhai pobl yn meddwl dylai cyffuriau gael eu gwneud yn gyfreithiol felly fydd llawer o arian yn cynilo achos does dim rheswm i rheoli nhw. Fydd y pris o gyffuriau yn dod i lawr felly llai o ladron a phawb yn hapus!

Uwch 2

Cymharwch y gwahanol fersiynau o Flodeuwedd. Pa un sydd yn well gennych chi?

Dewis amhosib. Dydw i fawr o feirniad ac oedd yr un mor wahanol o’r lleill. Yn lle smalio, ta cymryd arnaf i mod i’n gwybod pethau dwi ddiw, ga i i fod dim ond dysgwr? Dwy ffordd sydd i fynegi fy hollter i. Gallwn i ddweud “dwi’n licio nhw i gyd ond mae’n well gen i . .” Ond ffordd arall wych y gwnes i ddod ei draw hi ydi “ dwi’n licio nhw i gyd ond gorau gen i yw (neu X yw’r gorau gen i)” Yn anffodus fedra i ddim gorffen y frawddeg. Mae Pegi wedi hau hadau amheuaeth gan gyfleu dyfnder y stori wreiddiol – amheuaeth am y tro cyntaf bod y stori yn fwy na phentwr o rwtsh. Mae fersiwn Sunders Lewis yn her o rhan ei agwedd ac arddull. Ac mae’r Tylluan Wen ar ffilm . . . . Na, rhaid i mai gau hi. Dwi mewn cariad efo llais Sian James ond rhaid bod rhwybeth oi’r le efo hynny.

Students working

Mae myfyrywr yn rhyfeddu eu bod wedi dysgu gymaint


Datblygwyd ganblahdblah
Rhif y Cwmni 03865538, Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, Cymru, LL53 6NL
01758 750 334
Share Mae hyn yn
Mae’r safle yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ar eich cyfrifiadur. Manylion pellach am sut i atal cwcis yn ein Polisi Cwcis
Rwy’n hapus gyda hyn
 

Cookies

What is a Cookie

A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, or browser cookie, is a piece of data stored by a website within a browser, and then subsequently sent back to the same website by the browser. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember things that a browser had done there in the past, which can include having clicked particular buttons, logging in, or having read pages on that site months or years ago.

NOTE : It does not know who you are or look at any of your personal files on your computer.

Why we use them

When we provide services, we want to make them easy, useful and reliable. Where services are delivered on the internet, this sometimes involves placing small amounts of information on your device, for example, your computer or mobile phone. These include small files known as cookies. They cannot be used to identify you personally.

These pieces of information are used to improve services for you through, for example:

  • recognising that you may already have given a username and password so you don’t need to do it for every web page requested
  • measuring how many people are using services, so they can be made easier to use and there’s enough capacity to ensure they are fast
  • analysing anonymised data to help us understand how people interact with our website so we can make them better

You can manage these small files and learn more about them from the article, Internet Browser cookies- what they are and how to manage them

Learn how to remove cookies set on your device

There are two types of cookie you may encounter when using our site :

First party cookies

These are our own cookies, controlled by us and used to provide information about usage of our site.

We use cookies in several places – we’ve listed each of them below with more details about why we use them and how long they will last.

Third party cookies

These are cookies found in other companies’ internet tools which we are using to enhance our site, for example Facebook or Twitter have their own cookies, which are controlled by them.

We do not control the dissemination of these cookies. You should check the third party websites for more information about these.

Log files

Log files allow us to record visitors’ use of the site. The CMS puts together log file information from all our visitors, which we use to make improvements to the layout of the site and to the information in it, based on the way that visitors move around it. Log files do not contain any personal information about you. If you receive the HTML-formatted version of a newsletter, your opening of the newsletter email is notified to us and saved. Your clicks on links in the newsletter are also saved. These and the open statistics are used in aggregate form to give us an indication of the popularity of the content and to help us make decisions about future content and formatting.