Nant Gwrtheyrn
telephone 01758 750334 _     telephone [email protected]
A
A
A
English : Accommodation
Chwilio          
Help / Cymorth

Twitter Logo Trydar

Llety ym Mhenrhyn Llŷn, Gogledd Cymru

Mae’r 24 o fythynnod teras a godwyd yn Nant Gwrheyrn ym 1860 wedi cael eu trawsnewid i lety grŵp modern 5* sydd wedi eu credydu gan Croeso Cymru.

Bellach mae saith o’r bythynnod gwreiddiol yn cynnwys pedwar bwthyn hunan arlwyo gyda lle i 2 i 6 o oedolion gysgu ynddynt, rhai gydag ystafell ymolchi en suite a rhai gydag ystafell ymolchi i’w rhannu.

Yn y tai eraill ceir 30 ystafell wely en suite, y rhan fwyaf ohonynt gyda dau wely sengl neu un gwely dwbl a dwy gydag un gwely sengl. Mae gan y rhan fwyaf o’r ystafelloedd gwely ystafelloedd ymolchi en suite gyda chawod, ar wahân i ddwy sydd â baddon a chawod dros y baddon.

Mae gan bob ystafell gysylltiad â’r rhyngrwyd ond nid oes setiau teledu na radio yn Nant Gwrtheyrn. Nid yw’n bosibl cael signal a chredwn fod absenoldeb teledu a radio yn cyfrannu at dawelwch y Nant. Mae DVDs a chyfleusterau taflunio ar gael yn y Plas, y Capel neu Gaffi Meinir.

Ceir tair lolfa sydd yn addas ar gyfer grwpiau bach sy’n aros yn yr ystafelloedd gwely en suite. Mae ystafelloedd eraill at ddefnydd grŵp ar gael yn y Plas neu Gaffi Meinir.

Gwresogir y bythynnod gan system wresogi o dan y llawr a chynhyrchir y gwres gan bympiau sy’n defnyddio gwres yr aer.

Mae’r lloriau a’r dodrefn wedi eu gwneud o dderw solat, ac mae’r ystafelloedd yn cynnwys soffas lledr a chadeiriau esmwyth. Ceir gwelyau cyfforddus iawn wedi eu gwneud gan y Welsh Bed Company sy’n cyflenwi gwelyau ar gyfer gwestai 5* ar draws Ewrop.


Tai 5 Tai 4 Tai 6 tai 1
Datblygwyd ganblahdblah
Rhif y Cwmni 03865538, Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, Cymru, LL53 6NL
01758 750 334
Share Mae hyn yn
Mae’r safle yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ar eich cyfrifiadur. Manylion pellach am sut i atal cwcis yn ein Polisi Cwcis
Rwy’n hapus gyda hyn
 

Cookies

What is a Cookie

A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, or browser cookie, is a piece of data stored by a website within a browser, and then subsequently sent back to the same website by the browser. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember things that a browser had done there in the past, which can include having clicked particular buttons, logging in, or having read pages on that site months or years ago.

NOTE : It does not know who you are or look at any of your personal files on your computer.

Why we use them

When we provide services, we want to make them easy, useful and reliable. Where services are delivered on the internet, this sometimes involves placing small amounts of information on your device, for example, your computer or mobile phone. These include small files known as cookies. They cannot be used to identify you personally.

These pieces of information are used to improve services for you through, for example:

  • recognising that you may already have given a username and password so you don’t need to do it for every web page requested
  • measuring how many people are using services, so they can be made easier to use and there’s enough capacity to ensure they are fast
  • analysing anonymised data to help us understand how people interact with our website so we can make them better

You can manage these small files and learn more about them from the article, Internet Browser cookies- what they are and how to manage them

Learn how to remove cookies set on your device

There are two types of cookie you may encounter when using our site :

First party cookies

These are our own cookies, controlled by us and used to provide information about usage of our site.

We use cookies in several places – we’ve listed each of them below with more details about why we use them and how long they will last.

Third party cookies

These are cookies found in other companies’ internet tools which we are using to enhance our site, for example Facebook or Twitter have their own cookies, which are controlled by them.

We do not control the dissemination of these cookies. You should check the third party websites for more information about these.

Log files

Log files allow us to record visitors’ use of the site. The CMS puts together log file information from all our visitors, which we use to make improvements to the layout of the site and to the information in it, based on the way that visitors move around it. Log files do not contain any personal information about you. If you receive the HTML-formatted version of a newsletter, your opening of the newsletter email is notified to us and saved. Your clicks on links in the newsletter are also saved. These and the open statistics are used in aggregate form to give us an indication of the popularity of the content and to help us make decisions about future content and formatting.