Nant Gwrtheyrn
telephone 01758 750334 _     telephone [email protected]
A
A
A
Chwilio          
Help / Cymorth

Twitter Logo Trydar

Priodasau


Mae pentref Fictorianaidd Nant Gwrtheyrn, sy’n edrych dros arfordir gogleddol Llŷn, yn lleoliad unigryw a hudolus ar gyfer priodas. Fe ddynodwyd y dyffryn diarffordd yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac ers i’r pentref gael ei adnewyddu yn ofalus yn 2009, mae’n cynnig cyfleuster heb ei ail ar gyfer eich diwrnod arbennig.

Golygfa


Mae’r cyfleusterau yn cynnwys capel ar gyfer gwasanaeth crefyddol neu ystafell dderbyn ar gyfer seremoni sifil gyda lle i hyd at 100 o westeion, ystafell fwyta gyda golygfeydd trawiadol o’r môr gyda lle i hyd at 150 yn y wledd briodas a hyd at 300 mewn parti gyda’r nos.

Mae llety ar gael mewn 30 o ystafelloedd en-suite 4* lle gellir darparu lle ar gyfer 58 o oedolion, ac mae ystafelloedd gwely ar gael ar gyfer 18 ychwanegol yn ein tai hunan-arlwyo. Gellir trefnu llety ychwanegol ar gyfer plant yn ein ystafelloedd teuluol.

Top Nant


Mae ein staff profiadol yn trefnu priodasau trwy gydol y flwyddyn a gallant gynnig cyngor a chymorth gyda llawer o’r trefniadau.

Mae Nant Gwrtheyrn yn cynnig profiad o briodas unigryw i’r briodferch a’r priodfab, eu teuluoedd a’u gwesteion, mewn lleoliad hardd ac ymlaciol.

Machlyd 2Pecyn Priodas Y NantOs ydych yn dymuno cael unrhyw wybodaeth ychwanegol wrth drefnu eich priodas delfrydol yn y Nant, cysylltwch â ni ar 01758 750 334 neu e-bostiwch [email protected].


Datblygwyd ganblahdblah
Rhif y Cwmni 03865538, Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, Cymru, LL53 6NL
01758 750 334
Share Mae hyn yn
Mae’r safle yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ar eich cyfrifiadur. Manylion pellach am sut i atal cwcis yn ein Polisi Cwcis
Rwy’n hapus gyda hyn
 

Cookies

What is a Cookie

A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, or browser cookie, is a piece of data stored by a website within a browser, and then subsequently sent back to the same website by the browser. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember things that a browser had done there in the past, which can include having clicked particular buttons, logging in, or having read pages on that site months or years ago.

NOTE : It does not know who you are or look at any of your personal files on your computer.

Why we use them

When we provide services, we want to make them easy, useful and reliable. Where services are delivered on the internet, this sometimes involves placing small amounts of information on your device, for example, your computer or mobile phone. These include small files known as cookies. They cannot be used to identify you personally.

These pieces of information are used to improve services for you through, for example:

  • recognising that you may already have given a username and password so you don’t need to do it for every web page requested
  • measuring how many people are using services, so they can be made easier to use and there’s enough capacity to ensure they are fast
  • analysing anonymised data to help us understand how people interact with our website so we can make them better

You can manage these small files and learn more about them from the article, Internet Browser cookies- what they are and how to manage them

Learn how to remove cookies set on your device

There are two types of cookie you may encounter when using our site :

First party cookies

These are our own cookies, controlled by us and used to provide information about usage of our site.

We use cookies in several places – we’ve listed each of them below with more details about why we use them and how long they will last.

Third party cookies

These are cookies found in other companies’ internet tools which we are using to enhance our site, for example Facebook or Twitter have their own cookies, which are controlled by them.

We do not control the dissemination of these cookies. You should check the third party websites for more information about these.

Log files

Log files allow us to record visitors’ use of the site. The CMS puts together log file information from all our visitors, which we use to make improvements to the layout of the site and to the information in it, based on the way that visitors move around it. Log files do not contain any personal information about you. If you receive the HTML-formatted version of a newsletter, your opening of the newsletter email is notified to us and saved. Your clicks on links in the newsletter are also saved. These and the open statistics are used in aggregate form to give us an indication of the popularity of the content and to help us make decisions about future content and formatting.