Nant Gwrtheyrn
telephone 01758 750334 _     telephone [email protected]
A
A
A
English : Useful Contacts
Chwilio          
Help / Cymorth

Twitter Logo Trydar

Cysylltiadau Priodas

Er mwyn helpu i drefnu a chynllunio eich priodas yng Ngogledd Cymru dyma restr ddefnyddiol o gysylltiadau lleol:


Cofrestrydd

Cyngor Gwynedd Council – 01758 704078

Gwerthwyr Blodau

Sioned Rowlands
Tulipa, Bangor – 01248 364111 / 07886832135
[email protected]
www.tulipaflowers.co.uk

Lili Wen, Porthmadog – 01766 513296

Doris Cullen - 07760865902
Pennant Flowers - 01766 530 352
Bryncir Lodge, Garndolbenmaen, Gwynedd, LL51 9AJ
http://www.pennantflowers.co.uk

Cherri Blue Designs - 0770 4419 993
Carol Rowlands
www.cherriblue.co.uk

Blodau Eleri Florist - 01766 522 626
34-6 Stryd Fawr, Criccieth, Gwynedd, LL52 0BT
www.blodaueleri.co.uk

The Flower Centre - 01248 364 244
1 Ebenezer Place, Y Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd, LL57 1PA

Sgidiau a blodau


Gwallt a Harddwch


Lowri Jones - 07525054547
[email protected]
www.lowrimakeup.co.uk

Julia Nicholls -01248 353887 / 07714612280
[email protected]
www.julianicholls.co.uk

Colur


Tough As Nails - 07774 99 22 50
Lyndsay Harrold, Godre'r Garn, Penrallt, Pwllheli, Gwynedd LL53 5UE
[email protected]

Trinwyr Gwallt


Ceri & Morus, Pwllheli - 01758 613 231

Solo Hair Studio, Pwllheli - 01758 701 877

Studio 72, Cricieth – 01766 522070

Igam Ogam, Cricieth – 01766 522217

Moncrieffe Hair & Beauty, Criccieth - 01766 522 070

Scissors, Pwllheli - 01758 613 694

Ceri a Morus, Porthmadog - 01766 512 243

Gwisgoedd Priodasol


Gwisgfa Brides - 01248 371713
101 Y Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd, LL57 1NS
www.gwisgfabrides.co.uk

Wedding Belles - 01248 717200
Wedding Belles, Holyhead Road, Llanfairpwll, Anglesey
[email protected]

Cameo Brides - 01492 870 345
8 Clonmel Street, Llandudno, Gwynedd, LL30 2LE
www.cameobridesllandudno.co.uk

Trefor Jones - 01286 676 612
8 Bridge Street, Caernarfon, Gwynedd
www.treforjones.co.uk

Mel's Brides - 01286 676 841
24 Ffordd Bangor, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AT

Elsa: Women's Fashion and Accessories - 01248 712 592
1 Nant Terrace, Cadnant Road, Porthaethwy, Ynys Mon, LL59 5EW
www.elsa1.com

So Chic - 01248 372 283
154 Y Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd, LL57 1NU

Modrwyau

Clogau : Gold of Royalty : 08456068877
5 Kinmel Park, Ffordd Abergele, Bodelwyddan, Rhyl, LL18 5TX
www.clogau.co.uk

Diamond Centre of Wales Ltd - 01443 222 375
www.sayingitwithdiamonds.com

Mari Eluned Jewellery - 01650 531 662
Ebrandy, Mallwyd, Machynlleth, Powys, SY20 9AE
www.marieluned.co.uk

Angela Kerr Designer Jeweller - 01286 830 839
Uned 3 a 3a, Parc Glynllifon, Ffordd Clynnog, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5DY

Modrwya


Gorchudd i Gadeiriau


Cherri Blue Designs - 0770 4419 993
Carol Rowlands
www.cherriblue.co.uk

Ambience Venue Styling: Cheshire Branch - 0800 043 9163
www.ambiencevenuestyling.com

The Celebration Chair Cover Company - 07725257460
PO Box 142, Llandudno, LL30 9BL
www.thecelebrationchaircovercompany.com

The Welsh Chair Cover Company - 01495 350 044 / 07896697458
Unit 11, Stad Ddiwydiannol Cwmdraw, Glyn Ebwy, NP23 5AE
www.welshchaircover.co.uk

Trefn y Gwas


Ffotograffwyr


Geraint Thomas - 01286 674 140
Ffotograffydd tirluniau, priodasau a phortreadau
Landscape photographer, wedding and portrait photography
Panorama, 6 Palace Street, Caernarfon
www.panorama-cymru.com

Cacen PriodasCacen Priodas 2


Jones & Jones - Gwynn Jones - 01766 512 036 / 07974194 777
3 Marine Terrace, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9BL
www.jonesandjonesphotography.co.uk

Andrew Billington Photography - 07748352464
www.documentary-wedding.com

JE Jones - 01758 612 238 / 07879 401 765
www.jejonesphotographer.com

Andrew Kime Photography, Pwllheli - 07802384306
www.imagine-wedding-photography.com
[email protected]

Darren Williams - Wedding Photographer - 07870568418
www.photographer-north-wales.com

Dewi Wyn – 01758 613542 (01758 721168 gyda'r nos)

Jeff Hopson Photography – 01286 650104
Bryn Naid Hir, Carmel, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7SW

Fideo

North Wales Wedding Videos – 01352 719353 - [email protected]

Priodasau - 01286 830 157
Tanycoed, Groeslon, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7EG

Ikiru Productions - 01766 522 472 / 077132 14956
Cefn Derwen, Pentrefelin, Criccieth, Gwynedd, LL52 0RA

DJs


Dawns gyntaf

Vic - K's. Mobile Boogie Nights - 07798 630472
[email protected]

Cyflawn - 07501725292
www.cyflawn.com
[email protected]

Sion Parry, Nefyn - 01758 720 648

Richard - 01286 678 072

Glyn - 07766800331

Diddanwyr/Perfformwyr

Dr Jazz - Band jazz a Swing - 07768 362 144 neu 01248 421 509
www.drjazzwales.co.uk
www.myspace.com/gwynevansdrjazz

Sarah Louise (unawdydd neu gyda band) - 07919 002562
[email protected]

KK's Blues Band - 07582690492
[email protected]

DJB Entertainment & Sweet Music
www.djb-entertainment.com

Gwenno George (Telynores) - 07763943894
[email protected]

Gwenan Gibbard (Telynores) - 01286 831 111
www.gwenangibbard.com

Band Arall - 01766 770 454
[email protected]
Pen y Bryn Falconry - 01490 420 244
Betws Gwerfyl Goch, Corwen, Sir Ddinbych, LL54 5TG
http://www.hiraethog.org.uk/content.php?aID=9&lID=1&nID=5

Y Moniars - 07977011304
Arfon Wyn, Rhianfa, Llangwyllog, Llangefni, Ynys Mon, LL77 7PX
http://www.myspace.com/ymoniars

Mooncoin Ceilidh Band - 01248 605 102
8 Bro Ogwen, Tregarth, Bangor, Gwynedd, LL57 4NP

Gold Ring Duo - Celtic Music - 07780938 046
1 Williams Bdges, Bermo, Dolgellau, Gwynedd, LL42 1BW
http://www.celticweddingmusic.co.uk/
Aderyn Prin Ceilidh Band - 01286 673 696
Plas Tirion Lodge, Pontrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2SW
http://www.aderynprin.co.uk/

Dewi Pws

Tân Gwyllt


Festival Fireworks - 01978 822 911 / 07742 338 333
Crane Street, Cefn Mawr, Wrecsam, LL14 3AB
www.festivalfireworks.co.uk

Uproar Fireworks - 01824 70 7050
Alwyn Dowell / Bleddyn Lewis, Unit 1, Plot 4, Lon Parcwr Ind Estate, Rhuthun, Sir Ddinbych
www.uproar-fireworks.co.uk

Cwmniau Bws & ThacsiTacsi Anwen Taxi - 07973915811
Anwen Evans
[email protected]

Ceiri Buses – Llanaelhaearn - 01758 750238

Berwyn Buses – Trefor - 01286 660315

John's Taxis - 07799 714 509 neu 01758 770 458

Clynnog & Trefor Buses - 01286 660 208
www.clynnogandtrefor.com

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni ar 01758 750 334 neu e-bostiwch [email protected].


Datblygwyd ganblahdblah
Rhif y Cwmni 03865538, Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, Cymru, LL53 6NL
01758 750 334
Share Mae hyn yn
Mae’r safle yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ar eich cyfrifiadur. Manylion pellach am sut i atal cwcis yn ein Polisi Cwcis
Rwy’n hapus gyda hyn
 

Cookies

What is a Cookie

A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, or browser cookie, is a piece of data stored by a website within a browser, and then subsequently sent back to the same website by the browser. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember things that a browser had done there in the past, which can include having clicked particular buttons, logging in, or having read pages on that site months or years ago.

NOTE : It does not know who you are or look at any of your personal files on your computer.

Why we use them

When we provide services, we want to make them easy, useful and reliable. Where services are delivered on the internet, this sometimes involves placing small amounts of information on your device, for example, your computer or mobile phone. These include small files known as cookies. They cannot be used to identify you personally.

These pieces of information are used to improve services for you through, for example:

  • recognising that you may already have given a username and password so you don’t need to do it for every web page requested
  • measuring how many people are using services, so they can be made easier to use and there’s enough capacity to ensure they are fast
  • analysing anonymised data to help us understand how people interact with our website so we can make them better

You can manage these small files and learn more about them from the article, Internet Browser cookies- what they are and how to manage them

Learn how to remove cookies set on your device

There are two types of cookie you may encounter when using our site :

First party cookies

These are our own cookies, controlled by us and used to provide information about usage of our site.

We use cookies in several places – we’ve listed each of them below with more details about why we use them and how long they will last.

Third party cookies

These are cookies found in other companies’ internet tools which we are using to enhance our site, for example Facebook or Twitter have their own cookies, which are controlled by them.

We do not control the dissemination of these cookies. You should check the third party websites for more information about these.

Log files

Log files allow us to record visitors’ use of the site. The CMS puts together log file information from all our visitors, which we use to make improvements to the layout of the site and to the information in it, based on the way that visitors move around it. Log files do not contain any personal information about you. If you receive the HTML-formatted version of a newsletter, your opening of the newsletter email is notified to us and saved. Your clicks on links in the newsletter are also saved. These and the open statistics are used in aggregate form to give us an indication of the popularity of the content and to help us make decisions about future content and formatting.