Nant Gwrtheyrn
telephone 01758 750334 _     telephone [email protected]
A
A
A
English : Group Visits
Chwilio          
Help / Cymorth

Twitter Logo Trydar

Diwrnodau allan Gogledd Cymru: ymweliadau grwpiau

Allai trefnu dod â grŵp i ymweld â Nant Gwrtheyrn ddim bod yn haws…

 • Dysgwch am hanes y safle yn ein Canolfan Dreftadaeth.
 • Ymwelwch â bwthyn y chwarelwr i weld sut y byddai ei deulu wedi byw ar ddechrau’r ugeinfed ganrif.
 • Ewch o gwmpas yr hen bentref chwarelyddol a cherddwch i lawr at olion yr hen chwarel.
 • Cerddwch i ben bryngaer Tre’r Ceiri neu ewch am dro ar hyd lwybrau eraill yr ardal i weld y bywyd gwyllt.
 • Mwynhewch damaid i’w fwyta yng Nghaffi Meinir tra bydd eich llygaid yn gwledda ar y golygfeydd trawiadol o’ch cwmpas.


Bwrdd yn gwleddaMae Nant Gwrtheyrn yn croesawu ymweliadau gan grwpiau o bob math ond er mwyn gofalu eich bod yn cael y gorau o’ch ymweliad, gofynnwn yn garedig i grwpiau roi gwybod i ni eu bod yn bwriadu ymweld â’r Nant ymlaen llaw. Gallwn roi cyflwyniad i’r safle i ymwelwyr, neu deilwrio taith addas ar gyfer diddordebau’r grŵp, o gael gwybod am eu hymweliad mewn pryd. Mae’n bosibl cael cyflwyniad ar hanes a datblygiad y Nant yn Gymraeg neu yn Saesneg. Rydym bob amser yn barod i gynnig diwrnod wedi ei deilwra yn arbennig ar gyfer eich anghenion.

Gellwch hefyd gymryd mantais o Gaffi Meinir, lle mae croeso i grwpiau a phartïon o ymwelwyr. Gellwch ddewis rhwng ein bwydlen ddyddiol.

Pecyn ‘Blasu Iaith’

Rydym yn cynnig pecyn arbennig sydd yn rhoid blas ‘go-iawn’ o’r hyn sydd gan y Nant i’w gynnig:

 • Sesiwn dysgu ac ynganu rhai o dermau syml yr Iaith Gymraeg

 • Sgwrs a thaith yn adrodd hanes Nant Gwrtheyrn

 • Te traddodiadol Cymreig yng Nghaffi Meinir

  £12.00 y pen  Beth am gysylltu â ni pan fyddwch yn trefnu eich rhaglen am y flwyddyn?

  Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar 01758 750 334 neu e.bostiwch [email protected]


 • Datblygwyd ganblahdblah
  Rhif y Cwmni 03865538, Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr
  Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, Cymru, LL53 6NL
  01758 750 334
  Share Mae hyn yn
  Mae’r safle yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ar eich cyfrifiadur. Manylion pellach am sut i atal cwcis yn ein Polisi Cwcis
  Rwy’n hapus gyda hyn
   

  Cookies

  What is a Cookie

  A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, or browser cookie, is a piece of data stored by a website within a browser, and then subsequently sent back to the same website by the browser. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember things that a browser had done there in the past, which can include having clicked particular buttons, logging in, or having read pages on that site months or years ago.

  NOTE : It does not know who you are or look at any of your personal files on your computer.

  Why we use them

  When we provide services, we want to make them easy, useful and reliable. Where services are delivered on the internet, this sometimes involves placing small amounts of information on your device, for example, your computer or mobile phone. These include small files known as cookies. They cannot be used to identify you personally.

  These pieces of information are used to improve services for you through, for example:

  • recognising that you may already have given a username and password so you don’t need to do it for every web page requested
  • measuring how many people are using services, so they can be made easier to use and there’s enough capacity to ensure they are fast
  • analysing anonymised data to help us understand how people interact with our website so we can make them better

  You can manage these small files and learn more about them from the article, Internet Browser cookies- what they are and how to manage them

  Learn how to remove cookies set on your device

  There are two types of cookie you may encounter when using our site :

  First party cookies

  These are our own cookies, controlled by us and used to provide information about usage of our site.

  We use cookies in several places – we’ve listed each of them below with more details about why we use them and how long they will last.

  Third party cookies

  These are cookies found in other companies’ internet tools which we are using to enhance our site, for example Facebook or Twitter have their own cookies, which are controlled by them.

  We do not control the dissemination of these cookies. You should check the third party websites for more information about these.

  Log files

  Log files allow us to record visitors’ use of the site. The CMS puts together log file information from all our visitors, which we use to make improvements to the layout of the site and to the information in it, based on the way that visitors move around it. Log files do not contain any personal information about you. If you receive the HTML-formatted version of a newsletter, your opening of the newsletter email is notified to us and saved. Your clicks on links in the newsletter are also saved. These and the open statistics are used in aggregate form to give us an indication of the popularity of the content and to help us make decisions about future content and formatting.